Sprzedaż kruszyw budowlanych

Oferujemy sprzedaż kruszyw budowlanych mających zastosowanie przy budowie dróg, parkingów, placów itp.

Kruszywo budowlane (z recyklingu)

Betonowe o granulacji: 0/63

Ceglane o granulacji: 0/63

Mieszanka kruszyw wapiennych

Mieszanka kruszyw zgodne z normą PN-EN 13242+A1:2010

  • o granulacji 0/4
  • o granulacji 4/31,5
  • o granuacji 0/31,5

Produkowane mieszanki kruszyw są mieszankami kruszyw łamanych zwykłych, o kształcie ziaren nieforemnych, barwy szarej, bez zanieczyszczeń obcych, braku obecności zanieczyszczeń organicznych i zawartości pyłów mineralnych mieszczących się w normie.

Mieszanki kruszyw można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ich z kruszywami (lub mieszankami kruszyw) innego rodzaju, frakcji, klasy, gatunku i odmiany. Mieszanki kruszyw należy przechowywać zabezpieczając je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami (lub mieszankami kruszyw).

Granulacja 0/31,5

Granulacja  0/4

Granulacja 4/31,5

88-100 Inowrocław ul. Batkowska 5
tel./fax 52 353 72 37 tel. kom. 503 364 956
Email: biuro@wyburzenia-kruszywo.pl