Usługi

Wyburzenia

– opracowanie projektów budowlanych rozbiórki obiektów,
– objęcie funkcji kierownika rozbiórki przez osobę posiadającą uprawniania budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
– wyburzenie obiektów budowlanych typu zabudowy mieszkalne, gospodarcze itp.,
– skuwanie podłoża typu place, parkingi itp.,
– kruszenie gruzu – przerób gruzu betonowego, ceglanego oraz betonowo-ceglanego (mieszanego) na kruszywo,
– transport odpadów występujących podczas rozbiórek,
– nieodpłatne przyjmowanie gruzu na teren naszej firmy – posiadamy niezbędną zgodę środowiskową na przetwarzanie odpadów,
– przygotujemy i sporządzimy karty przekazania odpadu zgodne z aktualnymi przepisami.

 

Usługi koparką

– kołową (21 ton),
– gąsienicową (21 ton).

Osprzęt do koparek:
– łyżka pełna

 

– łyżka skarpowa

 

– łyżka ażurowa

 

– nożyce wyburzeniowe

 

– młot hydrauliczny

 

– chwytak wyburzeniowo-sortujący

Kruszenie gruzu (już od małych ilości) – mobilna kruszarka szczękowa

Przyjmujemy gruz bezpłatnie na teren naszej firmy

Przyjmujemy gruz bezpłatnie na teren naszej firmy – przygotujemy i sporządzimy dla Państwa karty przekazania odpadu zgodne z aktualnymi przepisami.

Usługi transportowe

Oferujemy transport materiałów sypkich.
Nasze produkty dostarczamy samochodami samowyładowczymi bezpośrednio na wskazane przez odbiorcę miejsce.
Dysponujemy własnym transportem od 1-24 ton:
– samochody samowyładowcze: 12 ton, 16 ton, 24 tony,
– skrzynia z hds: 1,2 tony – np. przewóz palet, big-bagów z gruzem, korzeni.

Hydrauliczna łyżka przesiewająco-krusząca

Zamontowana na ładowarce – odseparowywanie rozdrabnianie / napowietrzanie / przesiewanie materiału. Odstęp między nożami 15 mm (np. przesiewanie ziemi – odseparowanie gruzu, gałęzi od ziemi).

88-100 Inowrocław ul. Batkowska 5
tel./fax 52 353 72 37 tel. kom. 503 364 956
Email: biuro@wyburzenia-kruszywo.pl